Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, uitgegeven door de vereniging FME-CWM en aangeduid als algemene voorwaarden voor de technologische industrie.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998. Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

FME_voorwaarden 16-04-2010

 

Algemene voorwaarden – Cookie VerklaringPrivacy StatementGegevens Verwerking